Beleef de Polder
Herenweg Moerkapelle
Doelen:
  • Het realiseren van een aantrekkelijker verbinding van het dorp Moerkapelle met het aangrenzende Bentwoud. 
  • Het vergroten van de biodiversiteit.

De Herenweg is een veel gebruikte wandel en fietsverbinding tussen Moerkapelle en het achterliggende Bentwoud. In de huidige situatie bieden de grasranden langs de sloten geen fraaie aanblik en is de soortenrijkdom van flora niet groot. Gedurende een groot deel van het jaar hebben bestuivende insecten bloeiende planten nodig om te kunnen voorzien in hun voedselbehoefte. Dit gaan wij voor deze omgeving realiseren door het inplanten van vroege bolgewassen die al in februari opkomen en het inzaaien van akkerranden met een inheems meerjarig bloemen/kruidenmengsel. Zo zorgen we dat vanaf februari tot einde zomer er een diversiteit is aan bloeiende planten waar de bijen en vlinders hun voedsel kunnen vinden. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door gemeente Zuidplas.